09 Dovnitř plec 1: na rovné linii

Protože v Británii právě prožíváme velmi mokrý a větrný víkend, myslím, že bychom se mohli zamyslet nad všeobecně oblíbeným cvičením – dovnitř plec. Popisuje se jako “aspirin jezdectví” a “první a poslední cvik”, který každý kůň potřebuje.
Problém je, že je snadné říct vágní definici dovnitř-plece, ale je těžké ji provést tak, aby pro koně byla opravdu přínosem. Navíc je to věc, která se stále zlepšuje, když jí lépe a lépe rozumíme a jak kůň sílí, je stabilnější a flexibilnější (ano, tyto věci fungují společně).

To znamená, že při tomto cviku musíme “vědět” hlavou a “cítit” tělem.

Tento příspěvek se bude týkat pouze dovnitř-plece na rovné linii. Druhá část se podívá na cvik na kruhu (i když historicky se vyvinuly v obráceném pořadí).

Pořád se musíme ptát “Proč” cvik děláme, pak “Jak” ho děláme a konečně “Co se děje”?
Důvodů proč koně učíme dovnitř-plec je mnoho a různých (pročež je tolik oblíbená). Tady jsou některé z nich:
Dovnitř-plec může být

 • neocenitelným narovnávajícím cvikem

 • posilování přední i zadní části těla koně, když se používá uvážlivě

 • pomoc pro koně chvátající, zpomalí je a uvolní, aniž bychom tahali a blokovali je

 • posunout váhu ze předku na záď – u koní, kteří jsou vepředu těžcí

 • uvolnit napětí v horní linii

 • rozvinout sílu v systému svalů udržujících pozici těla

 • přispívá ke schopnosti koně se shromáždit – je to neocenitelný způsob, jak koni ukázat cestu k většímu shromáždění

Aby bylo cokoli z tohoto možné, musíme si nechat dost času a naučit koně jednotlivé pobídky.
Příliš často vidíme koně nacpaného do nějakého pohybu stranou, aniž by pořádně rozuměl jednotlivým částem toho, co má dělat. Abychom tímto cvikem mohli rozvíjet narovnání, sílu a rovnováhu, musí kůň znát:

 • snadno pohybovat plecemi jako reakci na stranový pohyb otěžemi

 • stranové ohýbání, které je odděleno od zatáčení

 • pohyb od vnitřní nohy na podbřišníku

 • pomůcky pro změnu rovnováhy zepředu dozadu

Krása dovnitř-plece také spočívá v tom, že pomůže koni zlepšit chápání těchto pobídek, takže funguje i jako pozitivní zpětná vazba.

Navíc pokud chceme tento cvik použít pro narovnání koně, musíme použít každou otěž jinak – přinejmenším tak začít, když se kůň učí a jeho jednostrannost je zřetelnější. To znamená, že:

 • na straně přirozeného ohnutí (konkávní strana) jezdíme s větším úhlem od stěny a menším ohnutím

 • na straně, kde se kůň hůře ohýbá (konvexní strana) jezdíme s větším ohnutím a menším úhlem.

Když toto pochopíme a budeme rozlišovat, tak můžeme koni opravdu pomoct se narovnat.

Obrovské díky patří Philippe Karlovi, že tak zaníceně vysvětluje Proč a Jak dělat tento cvik, způsobem, ktyrý dává smysl jak lidem, tak koním. A také dává oddaným studentům šanci pocítit “rozdíl, jaký to vyvolá”.

Des with me accompanying him. This photo was taken several years ago and we have improved as a pair since then. This is a good start to shoulder-in in trot, and we can see the component parts developing. Over time he has become much more stable in his thoracic sling and that inside front leg manages to remain upright as the inside hind comes under. We have now been able to benefit from this improved stability and balance in shoulder- which has resulted in Des offering piaffe.
Two lovely shots of Veronika Buhn in shoulder in, on 3 tracks, which she will have identified as most useful for this particular horse. We can make a decision about this depending on the length of body and length of stride of our horse. Some benefit from something more like a 4 track as it enables the inside hind to come under where the rider sits, whereas for others that is better found in a 3 track shoulder-in. It is nice to see a horse relaxed and attentive in this way.
Here we can see Josh Daly using 'Less bend and more angle' to help his horse Norman to become straighter. On the side of the horse's natural bend if we don't pay attention to this, then our horse is likely to end up overbending their neck and falling out through the outside shoulder. This then seriously reduces the ability of the inside hind to come under the point of balance. Josh has his hands acting in a mild "Action-reaction' to help Norman keep his neck as long as possible, but with his shoulders lifted still.
A lovely example of a young horse just beginning Shoulder-in with Becky Holden Riding from the ground. UP.. We see in the first photo that as Becky asks Ferchero to consider shoulder-in he contracts his spine, bringing his neck up and shortening his stride. Becky also uses the rein aid Action-Reaction to encourage him to go to the end of the reins and extend his neck. This immediately allows him to extend his stride. It's also nice to see a horse just starting this exercise with no force or concern, because he knows the component aids
Nikki Stephens riding the fabulous Fernando in counter shoulder-in. This is often the easiest way to introduce the shoulder in family to a horse as the wall helps them with their front to back balance. For a horse like Fernando, who is very long and wiggly and inclined to go at speed, this exercise helps to relax and balance him, without Nikki having to pull or block.

Naši partneři a sponzoři akcí PP Tršice