19 Tréninkový kruh ŠL 2 – Flexibilita

Advent – den devatenáctý
Když už jsme se s koněm začali bavit o tom “Co tím myslíme” – našima rukama, sedem a nohama – pak na tom můžeme vystavět komunikaci. A u většiny koní začneme se zlepšováním flexibility.

Philippe Karl dělá zajímavý rozdíl mezi pružností a flexibilitou. Upozorňuje, že pružnost je kvalita, se kterou se někteří koně rodí, zatímco flexibilita je něco, co se dá rozvinout u každého koně.

Jak vypadá nedostatek flexibility?
Svaly jsou zkrácené, což pak udržuje zkrácený i krk a páteř. Neflexibilní kůň může vypadat jakoby byl delší na spodní břišní straně a kratší na horní linii. To vám ukáže, že jsou stažení a zkrácení ve svalech horní linie. Někdy je to důsledek ježdění, někdy špadně padnoucího sedla, někdy blokující nízké ruky nebo tahání proti martingalu. Někdy je tak kůň prostě přirozeně stavěn.
Toto i obráceně ovlivňuje celé tělo a způsob pohybu. Když kůň zkrátí a stáhne tyto svaly horní linie, je pro něj prakticky nemožné zvednout bázi krku a kohoutek nebo stabilizovat páteř. Také to znamená, že nemohou správně používat záď a je omezena jeho schopnost pohybu a dosažení plné délky kroku.

Jak zlepšíme flexibilitu?
Pro začátek je nejjednodušší a “nejobvyklejší” cesta přes velmi kvalitní stranovou flexibilitu – naučíme koně se ohýbat. §když se kůň ohýbá doprava, uvolňuje napětí na levé straně a naopak.
Toto platí pouze, když je kůň s ohýbáním srozuměn, není tam tahán nebo nucen nebo držen na místě něčím jako vyvazovací otěže. Jezdec používá své ruce tak, aby mu kůň chtěl odpovědět ano, a rozvíjí laterální flexibility jak doleva, tak doprava. Pokaždé, když se to provede, struktury horní linie uvolní napětí a kontrakci. A toto opačně umožní posturálním svalům působit ke stabilizaci páteře a uvolnit záď

Flexibilní kůň bude vypadat delší v horní linii než ve spodní. To mu umožní zatáčet, ohýbat se a vyjíždět rohy. Prodlouží se délka páteře a stejně tak se prodlouží délka kroku.
Je potřeba poznamenat, že kůň může být extrémně “zkroucený”, ale ne flexibilní, klasickým případem tohoto jsou iberští koně, kteří jsou často velmi křiví a zároveň velmi stažení, a tudíž vidíme velmi krátké kroky a zatuhlé krky, s koňmi jdoucími stranou do všech směrů.

Proto tak hodně používáme ohýbání, abychom koni pomohli uvolnit napětí a konstrakci a rozvinuli jeho flexibilitu na vyšší úroveň.

Samozřejmě je mnoho věcí, s kterými musíme opatrně a na které si musíme dávat pozor: není to jen “ohnout koni krk” – je potřeba dovednost a dlouhodobou práci. A jak rozvíjíme mobilitu, shromáždění a narovnání koně, tak to vše zárvoeň zlepšuje i flexibilitu.
O tom si napíšeme v dalším příspěvku.

Here is Mark Fuller helping student to bend to the inside, this provokes release of tension on the outside of the bend.
Here is Becky Holden Riding from the ground. UP. helping her PRE both bend and extend. This is often very useful for Iberians who can tend towards contraction and tightness.
Here she is developing the same feeling under saddle.
The flexions are a vital element of this this approach. Here is Sylvia Stossel who is helping Nikki's Lusitano who arrived with a very difficult neck conformation. She is showing him the flexions here in a higher position which is the easiest place to maintain an open poll, which Fernando finds very hard due to previous riding.
Anna Vickery-Wolfenden introducing the flexions to a horse on her first course as an instructor. Her horse is leaning a little to the outside shoulder, which will improve as he gets stronger and more stable un the thoracic sling.

Naši partneři a sponzoři akcí PP Tršice