22 Tréninkový kruh ŠL – Shromáždění

Advent – den dvacátý druhý

Shromáždění
Dráždivé slovo, které má tolik významu pro tolik lidí. Jak často slyšíme “shromažďuji cval”, ale ve skutečnosti se stane to, že koně zkrátí vepředu a zpomalí – a o to je celé.
Jezdci mluví o podsazování zadních nohou pod tělo, ale ve skutečnosti je jen velmi málo situací, kdy se toto opravdu děje způsobem, kdy současně zadní nohy také nezůstávají více za tělem. Stejně tolik jako se zadní nohy “podsazují” (jdou pod tělo), tak se zároveň “odtlačují” (jdou za tělo).
Aby kůň mohl provést více “podsazovací” fáze a provedl ono magické “zkrácení nosné základny” – tak se nemohou pohybovat moc dopředu. Jejich páteř tímto způsobem nefunguje. Jak podotýká PK – koně nejsou kočky…
Jediný případ, kdy se toto opravdu děje – kdy zadní nohy opravdu došlapují “pod” koně a zkracuje se nosná základna – jsou cvalové piruety, piafa, shromážděné couvání a shromážděné zastavení. V žádném z těchto případů nejde o velký pohyb dopředu.
První věc, kterou si musíme ujasnit, je definice shromáždění. Zde je jedna, kterou považuji za užitečnou (samozřejmě je Philippe Karla, ne moje)

                                                                                                                       ENERGIE⬆️

                                                            SHROMÁŽDĚNÍ =                      ——————–

                                                                                                                      RYCHLOST ⬇️

Jak se zvyšuje Energie, snižuje se Rychlost. Krásný příklad tohoto je posledních několik cvalových skoků před velkou překážkou. Skoky se zpomalí, zatímco energie výrazně roste. Je zde mnohem více hybnosti směrem vzhůru než směrem vpřed.
Stejně tak je jasné, že toto se projeví v piafě a pasáži, když se sníží rychlost, ale energie se zvýší, je potřeba také zmínit, že piafa a pasáž jsou dva rozdílné způsoby shromáždění… ale o tom jindy.
Takže jak tohoto dosáhneme?
Velmi často pomocí práce s předozadní rovnováhou, kombinováním tendencí jít dopředu s rovnováhou přenesenou spíše na záď.
Použijeme prvky, kterým kůň rozumí a rozvíjíme a kombinujeme je dohromady.
Můžeme použít přechody krok – klus v dovnitř-pleci. To znamená, že kůň musí být velmi lehký na pomůcky, takže jeho reakce jsou okamžité. Jeho flexibilita a mobilita jsou takové, abychom je dokázali měnit, jak potřebujeme, abychom co nejlépe nastavili podmínky pro shromáždění. Všechno tohle zabere nějaký čas. Můžeme použít přechody klus – zacouvat – klus. Opět je to náročné na reaktivitu, impulzivnost a rovnováhu. Nebo krok – cval – krok v traversu na kruhu.
Ve všech případech je hlavní myšlenkou připravit podmínky tak, aby kůň sám nabídl shromáždění. Shromáždění je odměnou za všechen ten čas, který jsme do teď strávili. A jak se u koně rozvíjí tyto schopnosti, zlepšuje se jeho mobilita, flexibilita a jeho pochopení pro jazyk pomůcek. A samazřejmě se také narovnává…
Shromáždění neznamená držet koně tvrdou rukou nebo vyvazovacími otěžemi a pobízet jej zezadu bičem. To je jen komprese.
Obrázek ukazuje Nuno Oliveiru v pasáži. To jasně ukazuje, že nosná základna se nezkrauje, přestože kůň nabízí moc krásný příklad shromáždění.

Naši partneři a sponzoři akcí PP Tršice