04 “Nos koně má směřovat kupředu, ve směru jeho budoucnosti”

– Philippe Karl

Originál článku zde: Philippe Karl’s School of Légèreté UK

Začátek adventu, čas zamyšlení, pojďme se zamyslet, jak je to s koňským nosem.

Je důležité tomuto porozumět, protože nos koně je ukazatelem toho, co dělá týl, který zase indikuje, co dělá páteř a zadní část koně…

Aby mohl mít kůň nos “dopředu”, tak musí být schopen zvětšit úhel sevřený v týlu. A tento úhel souvisí s tím, co se děje ve zbytku těla. Nos je ukazatelem, týl provádí změny, ale zapojena a ovlivněna je celá páteř.
Když kůň protáhne svou páteř a kroky (což nazýváme natažením krku, ale ve skutečnosti jde o celé tělo), tak aby zůstal v co nejlepší rovnováze, jeho nos se má natáhnout dopředu; měl by “otevřít” úhel v týlu. Tohle umožní, aby se jeho plece zvedaly a hrudní závěs se dostal nahoru. Což v důsledku znamená, že může efektivně využívat i sílu zádě.
Když kůň úhel v týlu uzavře a během natahování jde nosem zpátky směrem k hrudníku, tak to vždy znamená, že pořád pro udržení rovnováhy používá plece. Může jít o normální fázi, když si kůň buduje nosnou sílu. Některým koním to může trvat déle, protože “opravdové” natažení krku je pro ně těžší než pro jiné. Zároveň musíme dávat pozor, aby naše ruce koně neblokovaly a nebránily mu jít nosem dopředu. Vždy je užitečné se podívat na své fotky a zkontrolovat, jestli ve chvíli natažení je i úhel otěží a rukou dostatečný a umožní natažení nosu dopředu.

Naopak uzavření úhlu týlu, když je kůň ve vyšší pozici, vyžaduje více flexibility kombinované se sílou. Na začátku, když se kůň dostane “výše” – buduje si schopnost se shromáždit – tak je pro něj často nejlepší mít otevřený týl s nosem výrazně dopředu. To poskytne nejvíce volnosti pro plece a krk, když po něm chceme, aby se trochu více podsadil.
Časem, až to pro koně bude snazší, může začít v této pozici nabízet uzavření týlu, což pomůže v napětí muskuloskeletálního systému, jak se kůň dostává “na otěž” a do shromáždění “Rassembler”.
Jakkoli bude toto u každého koně jiné, tak nikdy se tím kůň nedostane za kolmici. Cokoli by k tomu vedlo, tak omezí schopnost dýchat, vidět a být v rovnováze.

Takže pozice nosu koně vám řekne mnoho věcí, a navíc je to obzvlášť hebká věc, co se dá mazlit…
Na fotce vidíte dva ne moc drezurní, ale zato šikovné koně, kteří ukazují rozdíly v rovnováze a pozici, která je spojena s úhlem jejich týlu a tím pohybem jejich nosu (směrem do budoucnosti).

Liana Upton riding Millie in a useful neck extension, which has not come easily for a little cob. Milie has her nose out, and her neck out on the horizontal. This really allows her to lift her shoulders and carry herself forwards. For a long time Mille would like to be much lower with her nose back towards her chest as she just didn't have the strength. It is clear that Liana is very much in her own balance and keeping the bit in the corners of Mille's lips in order to keep the bit off her tongue.
As Millie is beginning to develop her ability to collect (which also hasn't been easy for her, as she really likes to weight her shoulders) it is helpful for her to close the angle of her poll as she comes higher This helps to tension to nuchal ligament and associated structures and enable her sitting capacity a little more. This is also created by her ability to coil her loins - the two things are interrelated.
Josh Daly's Spanish Norman early on in his progression towards neck extension. The size of Norman's head and neck have made this hard for him, but those of you who came to the last clinic will have seen a huge change in this horse. Through significant dedication and skill on Josh's part, Norman is now able to extend his neck and really open the angle of his poll, which has created much more lift and ease of movement. We can see in this photo that they are 'on the right way' but it has taken time to help Norman lift this front end as he powers forwards.
In a stately walk, Norman is now able to lift his shoulders combined with closing the angle of his poll. It is clear from the softness in the reins that the is not something which Josh is forcing on Norman, but has come as a result of commitment to developing flexibility and strength.

Naši partneři a sponzoři akcí PP Tršice