06 Příležitost vklouznout do pantoflí…

Advent – den šestý

Když Baucher navrhoval, že se má jezdit v domácích pantoflích, asi neměl na mysli ty s žábou Kermitem, které jste dostali na minulé Vánoce.

Myslím, že co chtěl říct, je jezdit bez použití síly nohama.

Jaké pokyny můžou dát koni naše nohy ohledně směru, rychlosti, pozice, rovnováhy a uvolněnosti, když nebude použita žádná síla? Pokud začneme vnímat své nohy jako další cestu jak komunikovat s naším koněm, jak ho podpořit, být doslova i metaforicky “na straně koně”, jak tedy máme nohy používat?

Vždycky je zajímavé se dívat, co jezdec se svýma nohama dělá. Předvádějí nohy dobře zvládnutý jazyk s mnoha přestávkami a Descent de Jambes? Říkají nohy koni “Děkuji”, “Dobrá práce, takhle je to dobře” a “Neboj, to zvládneme”? Když si necháme čas na pozorování, tak se lze naučit vnímat energii, která čiší z něčích nohou.
Je jezdec schopen vytvořit nevelkou škálu pokynů nohama jako “Dopředu – tolik”, “Travers do polovičního překroku, prosím” nebo “Teď piafujeme, teď můžeme dopředu”? A vše způsobem, který je pro pozorovatele sotva viditelný…

Dorozumění nohama začíná velmi jednoduchým způsobem “Jen běž a já nebudu nic dělat”. “Já tě požádám a pak tě nechám na pokoji”. Ale časem mohou nohy mluvit i neuvěřitelně jemným způsobem o složitých věcech, a také se mohou naučit poslouchat.
Tato komunikace mezi koněm a jezdcem by měla být tak smysluplná, i kdybyste měli na sobě jen pantofle.
A v tomto případě není zapotřebí boty leštit v žádném smyslu slova.


Fotky ukazují různé stupně výcviku, všechny ukazují nohy, které dokážou vyvolat dobrý pocit mezi nimi a koněm.

Edit Kappel riding her magnificent Lipizzaner forwards into an easy neck extension. We can see that Edit’s legs are not drumming or pressuring him forwards but instead are allowing him to go, She has asked, he has happily said yes., then she’s got out of his way. Her feet are balanced in the stirrups and are not serving as a lever for her body. Her aids are agreeing rather than opposing
Rosie Bensley on her first instructor training course, Rosie is asking her horse to separate out bending from turning, in an exercise called Flechie Droit, where the horse stays upright on their shoulders and quarters but with inside lateral flexion. This exercise has many benefits, but requires the rider to ask and then ‘shut up with their aids’. In this exercise Rosie has asked her horse to ‘Go’ with her legs and then is just harmonising with the movement of their rib cage. She’s not holding the horse their with her legs (or hands)…
Master Teacher Sylvia Stössel riding her Lusitano stallion Bajp, who ultimately celebrated his 31st birthday but i believe is in his late 20’s in this photo It would be interesting to compare this photo to many we see of horses in piaffe, and that may be something for later in this series. But for now just note what Sylvia’s legs are doing. Or more importantly, not doing. She could be wearing slippers and it wouldn’t be an issue…
Rachel Scott Hayward riding her horse in a balance and posture appropriate to the level of understanding and strength. Her legs have asked him to go, then her hands have agreed and allowed that to happen. It’s clear in this photo that her legs not hassling or gripping or nagging, but just going with her horse

Naši partneři a sponzoři akcí PP Tršice