Význam lonžování v gymnastice koně

Anna Vezzoni originál zde

Lonžování hraje důležitou vzdělávací roli v tréninku koně, připravuje ho mentálně i fyzicky na práci pod sedlem a představuje první prostředek pro kontrolu ROVNOVÁHY. Podle principů Školy lehkosti musí mít kůň volnost vyjádření s plným respektem k fyzickým vlastnostem, proto pro lonžování používáme obnosek NIKOLI udidlo.
Víme, že náš kůň má přirozeně tendenci zmenšovat kruh a padat na vnitřní plec, přičemž hlavu a krk vytáčí ven.
Jak napravit tuto situaci?
Jezdec (lonžér) si musí rozvrhnout práci a pohybovat se po celé jízdárně, střídat kruhy a rovné linie a tím nastolit laterální (stranovou) rovnováhu. Tímto zároveň naučíme koně rozložit váhu i na vnější plec a napínat lonž. Nově nabytá rovnováha nám umožní používat kruhy pro laterální ohýbání krku koně, klíčový prvek, který nás přivede přímo k NATAŽENÍ krku. Kůň se dostane do korektního postavení bez použití násilných donucovacích prostředků.
K základnímu schematu na obrázku můžeme přidat mnoho změn směru, přechody mezi všemi třemi chody, opakované zastavení a couvání.
Nechejme si potřebný čas na práci ze země a budeme překvapit, kolik výhod nám to přinese v práci ze sedla!
Kresba schematu pro lonžování – Philippe Karl.

Naši partneři a sponzoři akcí PP Tršice